Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/02/2020 09:24:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases concus-oposició lliure d'una plaça de tècnic/a de gestió, grup A2 adscrit/a a RRHH, amb creació de borsa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic/a de Gestió A2 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb previsió d'adscripció a l'àmbit de recursos humans.

Darrera actualització: publicació diligència de resultats de la segona prova, de coneixements (14/02/2020)

Bases específiques i convocatòria del procés de selecció de dos tècnics/ques d'administració general grup A1

És objecte de la present convocatòria la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de 2 places del règim funcionarial, escala d'Administració General, Subescala tècnica superior (A1), vacants a la plantilla d'aquest Ajuntament, enquadrades dins l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals i dependència d'Intervenció i Oficina de Contractació, Compres i Patrimoni.

Termini de presentació de sol·licituds de participació: 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB, DOGC i BOE.

 • Data de publicació de l'anunci al BOPB: 15/05/2019.
 • Data de publicació de l'anunci al DOG: 15/05/2019.
 • Data de publicació de l'anunci al BOE: 29/05/2019.

Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 28/06/2019.

Darrera actualització: publicació de la Diligència III, de resultats de l'entrevista per competències (10/02/20)

Bases específiques i la convocatòria que regiran el procés de selecció del concurs-oposició lliure d'una plaça funcionarial d'administració general, tècnic/a de gestió A2, amb creació de borsa de treball

Bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció d'una plaça de règim funcionarial de Tècnic/a de Gestió (A2), escala d'administració general. Es preveu que la persona seleccionada per a aquesta plaça tingui adscripció provisional al lloc de treball de Tècnic/a de control de la Gestió incardinat en les unitats de gestió i tramitació de les Àrees.

 

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB, al DOGC i  al BOE

 • Data de publicació al BOPB:  23/09/2019
 • Data de publicació al DOGC: 27/09/2019
 • Data de publicació al BOE: 18/10/2019

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 18/11/2019

Bases específiques i la convocatòria que hauran de regir el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de policia local
 • CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL: 3 de febrer 8:00h
 • PROVES FÍSIQUES: 3 i 4 de febrer a les 9:00h
 • PROVA DE CATALÀ: 6 de febrer a les 12:00h
 • PROVA CULTURA GENERAL:  12 febrer 2020, a les 10 h

        - TEST PSICOTÈCNIC :  dia 20 de febrer de 2020

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i al DOGC.

 • Data de publicació al BOPB:  21/08/2019
 • Data de publicació al DOGC:  10/09/2019

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 9/10/2019

Bases Director/a d'Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

Publicada la diligència de final de procés

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB o al DOGC

 • Data de publicació al BOPB:  22/10/2019
 • Data de publicació al DOGC: 21/10/2019

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 6/11/2019

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament.

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
1234567
SegüentAvanç ràpidDarrera