Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 21:31:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

L'Ajuntament

Actuació administrativa automatitzada

S’entén per actuació administrativa automatitzada qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració pública en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hi hagi intervingut de manera directa un empleat públic.

Només són susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.

Expedició de certificats de resolucions

 • Sistema d'Informació:
  • Programa corporatiu BPM
 • Les auditories es realitzen:
  • En funció de les adequacions a normativa (ENS, ENI...)
  • A petició de l'òrgan responsable del procediment
 • Classificació segons ENS:
  • Sistema d'Informació Genesys5
  • Nivell de seguretat MITJÀ
 • Expedient aprovació: G0632023000013
 • Finalitat: Generació del certificat d'una resolució
 • Òrgan que defineix les especificacions funcionals: Secretaria general
 • Òrgan responsable a efectes d'impugnació: Alcaldia - presidència
 • Òrgan responsable de la programació, manteniment i supervisió de la solució informàtica: Departament Informàtica
 • Òrgan responsable del control de qualitat i l'auditoria de la solució informàtica: Departament Sistemes Informació
 • Publicitat del document, en cas que tingui CSV.
Salta a la part superior