Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 18:04:50

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Sistema intern d'informacions i alertes

Responsable del Sistema 

El Responsable del Sistema Intern d’Informació és el Comitè Antifrau de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, constituït mitjançant Acord de Ple en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2022, i que està integrat pels membres següents:

  • Secretari/ària de la corporació, com a responsable de l’òrgan col·legiat.
  • Interventor/a de la corporació, com a responsable del Control de gestió, control Intern o Auditoria interna.
  • Director/a de l’Assessoria Jurídica.
  • Cap de l’Oficina Econòmica.
  • Cap de l’Oficina de Contractació.
  • Cap del Departament de Govern Obert.

Aquest òrgan col·legiat delegarà entre els seus membres, una persona titular i una persona suplent, de forma rotatòria i anual, les facultats de gestió del sistema intern d’informació i de tramitació dels expedients d’investigació, com a Responsable del Sistema Intern d’Informació.

Dades de contacte del Responsable del Sistema Intern d’Informació:

  • Adreça postal: Plaça de la Vila, 1. 08980 Sant Feliu de Llobregat
  • Correu electrònic: alertainterna@santfeliu.cat
  • Telèfon: 936 85 80 00

Normativa reguladora

Salta a la part superior