El Ple

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/06/2024 10:39:01

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Ple Municipal

El dret d’intervenció en els plens municipals

Poden sol·licitar la incorporació d'una proposició en l'ordre del dia del Ple les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i qualsevol persona o col·lectiu ciutadà que presenti 100 signatures acreditades de ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys, de Sant Feliu de Llobregat, amb les dades personals de les persones signants.

La proposició s'incorporarà a l'ordre del dia del ple ordinari més pròxim i serà tramitada d'acord amb el Reglament Orgànic Municipal.

En la sol·licitud d'intervenció en el ple ha de figurar el nom de la persona que prendrà la paraula, amb un temps màxim de 15 minuts. Posteriorment, els o les portaveus dels diferents grups municipals podran sol·licitar aclariments al defensor o defensora de la proposta, qui la matisarà durant el temps màxim de 5 minuts i després es passarà al debat per part dels grups municipals i a la votació.

Quan una proposició sigui refusada no se'n podrà presentar una altra sobre el mateix tema en un termini d'un any, excepte que  es complementi amb noves dades rellevants.

Les entitats o associacions que estiguin incloses en el Registre Municipal d'Entitats i que vulguin intervenir en algun punt de l'ordre del dia, hauran de sol·licitar-ho per escrit al president de la corporació, almenys 24 hores abans del  ple. A l'escrit haurà de figurar el nom de la persona que farà l'exposició i el punt o punts sobre els quals intervindrà.

Salta a la part superior