Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/06/2024 11:30:40

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Oferta pública d'ocupació
Borses de treball, processos selectius

Bases generals

Bases generals reguladores dels processos selectius i de les borses de treball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió celebrada en data 16 de desembre de 2020, va acordar l'aprovació de les noves Bases generals reguladores dels processos selectius i del funcionament de les borses de treball de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:

  1. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
  2. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari interí i laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
  3. Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Publicacions:

  • Data de publicació al BOPB:  21/01/2021
  • Data de publicació al DOGC: 20/01/2021

Documents relacionats:

Bases generals reguladores dels processos de selecció de les places incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant decret d'alcaldia 4118/2022, de 7 de desembre de 2022, va acordar l'aprovació de les Bases generals i específiques reguladores dels processos de selecció de personal funcionari de carrera i laboral fix associats al procés d'estabilització de l'ocupació temporal previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 2022, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 

Publicacions:

  • Data de publicació al BOPB: 14/12/2022
  • Data de publicació al DOGC: 20/12/2022

Documents relacionats:

 

Salta a la part superior