Transparència i dades obertes

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
07/12/2021 04:47:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Transparència i dades obertes

Llistat de compatibilitats atorgades i vigents

Joan Pere López Pulido

 • Lloc de treball ocupat: Director del Servei d'Assessoria Jurídica
 • Departament: Assessoria Jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitats privades i públiques i docència
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 24 de febrer de 2009

José Manuel Pacheco Alfonso

 • Lloc de treball ocupat: Inspector d'obres i serveis
 • Departament: Departament d'urbanisme
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 26 d'abril de 2011

Albert Zambrano Esteve

 • Lloc de treball ocupat: Inspector d'obres i serveis
 • Departament: Departament d'urbanisme
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte propi consistent en la realització de projectes d’arquitectura, enginyeria i interiorisme al terme municipal de Cornellà de Llobregat.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 26 d'abril de 2011

Félix López  Fernández

 • Lloc de treball ocupat: Gestor Administratiu
 • Departament: Àrea de Territori Unitat de Gestió i Tramitació Àrea Territori
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte propi  consistent en la supervisió i certificació de l'estat de vivendes particulars, restant aquesta activitat subjecte al dret privat i en cap cas al dret administratiu i com a segona activitat realitzar assessorament en la gestió i administració de finques tant a particulars com a professionals del sector. Les finques afectades per aquesta segona activitat en cap cas restaran dintre del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 29 de novembre de 2012

Pedro Javier del Valle Encinas

 • Lloc de treball ocupat: Oficial 1a electricista
 • Departament: Equip d'intervenció en equipaments
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte aliena
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 29 de setembre de 2015

Sergio Garcia Casarrubios

 • Lloc de treball ocupat: Enginyer tècnic industrial
 • Departament: Unitat Medi Ambient i Gestió d'Emergències
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi consistent en la redacció i direcció de projectes d’activitats, projectes d’obres, projectes d’instal·lacions i redacció de plans d’autoprotecció d'activitats, sempre que aquests estiguin referits a activitats, obres i instal·lacions fora del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 26 de maig de 2016

David Zapata Lozano

 • Lloc de treball ocupat: Oficial 1a paleta
 • Departament: Equip d'intervenció en equipaments
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi de l'activitat professional de fuster, sempre que aquesta activitat estigui referida a obres i instal·lacions que no es relacionin directament amb les activitats que desenvolupi l’Ajuntament de Sant Feliu.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 28 de febrer de 2017

Cristian Nuñez Vicente

 • Lloc de treball ocupat: Enginyer tècnic industrial
 • Departament: Unitat Medi Ambient i Gestió d'Emergències
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi de l’activitat professional d'enginyer tècnic, sempre que aquesta activitat estigui referida projectes fora el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, i que no tinguin relació amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 22 de març de 2018

Josep Antoni Montes Prieto

 • Lloc de treball ocupat: Sergent
 • Departament: Seguretat Ciutadana
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte aliena per treballar com a docent/formador en centres i acadèmies formatives, fora de la jornada de treball.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 27 de febrer de 2020

Pol Maceira Duch

 • Lloc de treball ocupat: AODL
 • Departament: Promoció Econòmica
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte aliena, per treballar com a professor universitari associat a la Universitat de Barcelona, fora de la jornada de treball.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 27 de febrer de 2020

Mario Alguacil Sanz

 • Lloc de treball ocupat: Director de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
 • Departament: Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi i/o aliè de l’activitat professional d’assessor tècnic, formador i/o consultor, en l'àmbit de l'empresa privada, en matèria de Societat Digital així com per exercir funcions docents com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.
 • Vinculació:Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 22 de desembre de 2020

Roger Cots Valverde

 • Lloc de treball ocupat: Vicesecretari
 • Departament: Secretaria
 • Breu detall de l'activitat:Professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada, fora de la jornada de treball.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 25 de febrer de 2021

Óscar Sanz Martínez

 • Lloc de treball ocupat: Lletrat
 • Departament: Assessoria jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi i/o aliè d’una segona activitat en l’àmbit privat com a advocat.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 26 de febrer de 2021

Natàlia Martínez Crespo

 • Lloc de treball ocupat: Tècnica jurista
 • Departament: Assessoria jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada com a membre del Consell d’Administració de l’empresa CAESMAR, S.A.
 • Vinculació: Consell d'Administració
 • Data de la resolució: 29 de Juliol de 2021

Maite Ruf Almirall

 • Lloc de treball ocupat: Arquitecta superior
 • Departament: Oficina del Soterrament
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi d’una segona activitat en l’àmbit privat com a arquitecta. 
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 29 de Juliol de 2021

Anna Maria de la Fragua Cobo

 • Lloc de treball ocupat: Tècnic/a de gestió documental 
 • Departament: Gestió del Coneixement i Qualitat
 • Breu detall de l'activitat: Professora universitaria associada en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada, fora de la jornada de treball.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 29 de Juliol de 2021

Teresa Prats Boldú

 • Lloc de treball ocupat: Tècnic/a superior de Contractació, Compres i Patrimoni
 • Departament: Oficina de contractació, compres i patrimoni
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi d’una segona activitat en l’àmbit privat com advocada.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 29 de Juliol de 2021
Salta a la part superior