Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 02:32:01

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

BAN MUNICIPAL relatiu a mesures preventives i organitzatives amb motiu del virus COVID-19

LÍDIA MUÑOZ CÁCERES, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

FAIG SABER

Que d'acord amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en aplicació del Pla Bàsic d'Emergències Municipals, i de conformitat amb el que estableix la Llei reguladora de les bases de règim local.

Vist el Decret de data 16/03/2020, pel qual entre d'altres aspectes, es resol que per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2, per part de l'alcaldia es durà a terme les diferents actuacions, mitjançant Instruccions o Bans, segons correspongui s'adopten les mesures següents:

Activitats a la via pública

1. Els ciutadans i les ciutadanes del Sant Feliu de Llobregat hauran de complir les indicacions de les autoritats sanitàries.

2. La mobilitat i l'activitat al carrer s'haurà de limitar estrictament als supòsits previstos al Reial Decret que declara l'estat d'alarma. Totes les activitats hauran de fer-se individualment, excepte quan s'acompanyi a menors, persones amb discapacitat o altres desplaçaments amb causa justificada.

Aquests supòsits son:

  • Adquisició d'aliments, productes de primera necessitat i medicaments.
  • Assistència a centres sanitaris.
  • Desplaçament al lloc de feina.
  • Assistència a la cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
  • Per causa de força major o per situació de necessitat, entre les quals es contemplen mantenir la salubritat dels habitatges traient les escombraries i sortir al carrer cobrir les necessitats dels animals de companyia.

3. Únicament es podran comprar productes alimentaris i begudes, productes de primera necessitat, medicaments, productes d'òptica i ortopèdia, productes higiènics, premsa i articles de papereria, adquirir combustibles per a l'automoció, comprar en estancs, en establiments d'equips tecnològics i de telecomunicacions, comprar aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, bugaderies i entitats financeres.

4. En tot cas, caldrà evitar aglomeracions i trobades, tant a l'espai públic com als domicilis i locals particulars, i s'haurà de mantenir entre persones la distància de seguretat mínima d'un metre.

5. No es podran realitzar activitats d'oci, revetlles, festes populars, ni tampoc activitats esportives (ciclisme, córrer, etc.) amb la finalitat d'evitar contagis i possibles accidents que puguin contribuir a col·lapsar els serveis sanitaris.

Atenció des de l'Ajuntament

6. Es demana als ciutadans i a les ciutadanes de Sant Feliu de Llobregat que qualsevol tràmit que vulguin fer amb l'Ajuntament el poden fer a la seu electrònica www.santfeliu.cat/seuelectronica, i per qualsevol consulta o gestió poden enviar correu electrònic a oac@santfeliu.cat o bé trucar per telèfon al número 93.685.80.01, ja que estan suspesos tots els terminis administratius mentre duri la vigència de l'estat d'alarma. Qualsevol informació sanitària, 061. Emergències al 112.

7. Es garantirà el dret a l'alimentació, i es contactarà donant les instruccions pertinents amb totes les famílies que a les escoles bressol tenen bonificacions en els serveis de menjador, i amb les famílies de l'alumnat que tenen beques menjador a les escoles de primària.

8. Es garantirà l'atenció de situacions d'emergència, a través de l'adreça de correu electrònic serveissocials@santfeliu.cat, i del telèfon 936858001.

9. Tots els terminis que hagin de complir amb l'Ajuntament, inscripcions en activitats, al·legacions en diferents procediments, pagament d'impostos, oposicions, tràmits de contractació, etc. estan suspesos. També preinscripcions escolars. Aquests terminis es reprendran quan deixi d'estar vigent l'estat d'alarma.

Obres i serveis municipals

10. Queden suspeses les obres municipals i els treballs de manteniment a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat durant el període de vigència de la declaració d'alarma, sens perjudici que continuïn aquells que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de persones i béns.

11. Els serveis de neteja viària es reduiran de manera generalitzada, per reforçar els entorns més sensibles. Queda suspès els serveis de recollida de voluminosos i el servei de deixalleria.

12. L'Ajuntament informarà de forma permanent a través del web www.santfeliu.cat, les xarxes socials i a l'informatiu de la Ràdio municipal, al 103.5, cada dia a les 13h, de la situació a la ciutat i les mesures i recomanacions a seguir actualitzades en cada moment.

Agraeixo, en nom de tota la ciutat, l'esforç i el sacrifici que està fent el personal sanitari, d'emergències i de serveis municipals. També agraeixo totes les iniciatives solidàries que a nivell social estan apareixent, i us trasllado que també estem treballant per poder coordinar-les des dels poders públics per garantir la màxima coherència, tal i com ens trasllada la Generalitat de Catalunya.

Vivim un període complicat i ens en sortirem exercint la solidaritat i el suport mutu. Tenint present la gent més vulnerable que tenim al nostre entorn, pensant en què necessiten i com els podem ajudar. En primer lloc, respectant l'aïllament social necessari per contenir l'epidèmia.

A Sant Feliu, ens cuidem.

Lídia Muñoz Cáceres
Sant Feliu de Llobregat, 16 de març de 2020

Salta a la part superior