Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 03:06:35

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

Mesures de caràcter organitzatiu

 

Funcionament dels òrgans col·legiats Funcionament dels òrgans col·legiats

Una altra de les mesures organitzatives encetades ha estat l’anàlisi de context i el disseny i implementació de les solucions per tal de celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, amb totes les garanties jurídiques i tecnològiques.

En aquest sentit, un grup de treball on han treballat col·laborativament la Secretaria i vicesecretaria municipal i els Departaments de Govern Obert i Sistemes d’informació, ha estat dissenyant l’arquitectura i sistema de funcionament de les sessions telemàtiques d’òrgans col·legiats En aquest grup s’ha treballat com garantir la identitat dels membres, la interactivitat i intercomunicació entre les intervencions en temps real, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució o la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, entre d’altres.

Per garantir el desenvolupament d’aquestes sessions s’ha facilitat la infraestructura necessària a tots els regidors i regidores de la corporació, amb el lliurament i configuració dels equips necessaris per a la seva participació efectiva a les sessions, garantint plenament el dret a la representació política. Així, dijous 2 d'abril es va celebrar el primer Ple telemàtic de l’Ajuntament de Sant Feliu, havent-se celebrat divendres, 27 de març, la primera sessió de la Junta de Portaveus municipal.

Per facilitar als regidors i regidores del consistori la seva participació a les sessions, s’ha elaborat un manual amb la sistemàtica de funcionament de les sessions telemàtiques.


Salta a la part superior