Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 09:37:12

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

Mesures de caràcter organitzatiu

Tramitació administrativa Tramitació administrativa

Aquesta garantia de la continuitat en la prestació dels serveis municipals es pot veure també en l’activitat administrativa. Des del punt de vista dels procediments administratius durant les dues primeres setmanes de teletreball les dades de seguiment i control de l’activitat administrativa, de forma resumida, són:

  • S’han tramitat i signat 152 decrets, 5 d’ells relacionats directament amb la gestió de la crisi sanitària.
  • S’han iniciat 283 expedients administratius
  • Durant el període indicat s’han tramitat un total de 311 pagaments a proveïdors per un import de 874.475,74€.
  • S’ha fet una periodificació de les necessitats de Tresoreria per poder atendre de forma immediata les resolucions de pagament en concepte de danys i perjudicis per suspensió de contractes vigents.

En alguns casos, per donar continuïtat a la tramitació en aquest context ha estat necessària la realització de modificacions i parametritzacions als expedients en el gestor d’expedients BPM per part de la Unitat de Gestió del Coneixement i Sistemes d’informació

Una de les mesures destacades per tal de resoldre dubtes respecte la tramitació dels expedients administratius en aquest context de l’estat d’alarma, ha estat la posada en funcionament d’una Bústia interna per tal de centralitzar i donar resposta a qüestions sobre la tramitació plantejades per personal tramitador dels diferents àmbits de l’Ajuntament, garantint l’efectivitat i la seguretat jurídica en la resposta a aquestes qüestions.

El grup de treball esmentat de suport jurídic econòmic ha garantit l’adopció de totes les mesures decretades de forma ràpida, sòlida i eficient. Entre les mesures especifiques adoptades per fer front a l’emergència sanitària cal destacar:


Salta a la part superior