Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 03:24:40

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

Mesures de prevenció

  • S’han realitzat 122 actuacions per part de la policia local, relacionades amb el compliment de les mesures de confinament.
  • S’han ofert els 2 pavellons de la ciutat al Departament de Salut, per cobrir possibles necessitats d’espai.
  • S’ha reforçat el servei de neteja i desinfecció viària.

Neteja viària Neteja viària

Des del 17 de març, es realitzen tasques intensives d'escombrat manual i mecanitzat, desinfecció i baldeig, per tal de garantir la seguretat sanitària als carrers de Sant Feliu, i evitar possibles focus d'infecció que esdevinguin punts de contaminació per a la ciutadania.

Aquestes contemplen l'escombrat manual dilluns, dimecres i divendres per part de 17 operaris, amb entrada esglaonada en tres torns per complir amb les màximes garanties de protecció i prevenció del personal.

També es compta amb un servei d'escombrat mecanitzat en dos torns, matí i tarda, de dilluns a dissabte. Els primers treballs del dia es realitzen amb tres vehicles, un d'ells incorporant aigua amb hipoclorit, odoritzant, sabó i desengreixant per a taques a la via pública. El servei de neteja de les tardes l'integren dos conductors amb dos vehicles en funció de les necessitats del servei. Amb el reforç de cada dimarts i dijous es garantirà que un dels vehicles sigui amb aigua per poder garantir la demanda, prioritzant les zones més sensibles i amb més afluència de gent.

A partir del 27 de març, s’ha reforçat el servei amb mesures que complementen l'acció que els treballadors i treballadores de la neteja viària desenvolupen de manera intensiva des del dia 17, i amb nous torns de treball del servei de camió cuba i de baldejadora. La baldejadora, una màquina d'alt rendiment, realitza la neteja principalment de voreres i zones d'accés prioritzant les zones més sensibles, com Centres d'Assistència Primària, residències, eixos comercials o l'edifici de la Policia Local, entre d'altres.

Treballa durant els matins de dilluns a dissabte realitzant tasques de baldeig amb una combinació d'hipoclorit i aigua amb detergent. A aquest servei se li suma un altre, a partir de divendres 27 de març, en horari de tarda, de 14 a 19:50 h, cada dimarts i dijous. A més es complementarà amb un nou servei de camió cuba, que netejarà les calçades del municipi amb el mateix producte dimarts, dimecres i divendres, durant dues hores i mitja, i fent dos recorreguts per jornada.

Dissabte 11 d'abril es va netejar i desinfectar amb efectius d'escombrat manual i mecanitzat amb escombradora i baldejadora la Plaça de l'Estació i tant el túnel que connecta amb verge Montserrat com el del soterrani de la Plaça.
 
El mateix dissabte es va netejar i desinfectar amb personal mecanitzat amb camió cuba, escombradora i motocarro la zona del TramBaix.
 
Dimarts 14 d'abril a primera hora, abans de l'hora punta, es van posar efectius en els punts sensibles habituals i en aquells que es considera que hi haurà un increment de pas de persones per l'inici de certes activitats, com accessos al transport públic (Plaça Estació, Trambaix, parades principals d'autobús...). Els efectius eren tant personal mecanitzat de més dotació amb servei de cuba, baldejadora i escombradores, com personal manual.

Tota la desinfecció s'està realitzant amb productes homologats per evitar la propagació de la covid-19. 

Assenyalar també que ateses les circumstàncies actuals, a Sant Feliu s'ha suspès el servei de recollida de voluminosos, que es restablirà tan bon punt la situació ho permeti.

Finalment, s'està fent reforç amb equips de desbordaments per la retirada de residus a la via pública, tant en horari de matí com de tarda i nit.

Atès l’inici de noves activitats no essencials s’incrementarà el servei de neteja, reduït pel Pla de mesures de contenció amb l‘objectiu de prestar un millor servei al municipi.

Per aquest motiu a partir dilluns 20 d’abril es realitza un increment de servei de neteja viària tenint en compte únicament el  personal mecanitzat plantejat perquè hi vagi un únic conductor per vehicle, garantint en tot moment les mesures de protecció davant contagis.

Amb el retorn de l’inici de certes activitats no essencials cal fer un reforçament diari de neteja en els punts on hi ha més pas de persones per anar a treballar, com accessos al transport públic.

Amb aquesta nova proposta s’incrementa el servei d’aigua:

  • En horari de matí: increment de dotació vehicles amb aigua de 1 a 3 vehicles de dilluns a dissabte.
  • En horari de tarda: increment de la freqüència de baldeig de tarda de 2 (dimarts i dijous) a 6 cops a la setmana de dilluns a dissabte.
  • Es manté l ‘equip de camió cuba tres cops a la setmana (dimarts, dimecres i divendres durant 2,5 h i fent dos recorreguts per jornada).

Resum:

Reforç d'actuacions amb aigua:

A partir del dimarts 17 de març 2020  Es van  realitzar tasques intensives de desinfecció i baldeig, per tal de garantir la seguretat sanitària als carrers de Sant Feliu, i evitar possibles focus d'infecció que esdevinguin punts de contaminació per a la ciutadania. 
 
A partir de divendres 27 de març  de 2020  Es reforça la neteja viària amb nous torns de servei amb aigua amb tres vehicles de matí i un vehicle de tarda, 2 cops a la setmana (dimarts i dijous) per: 
 
1. neteja punts sensibles 2. neteja contenidors , punts incivisme i necessitats  tres cops a la setmana  3. baldeig de carrers (calçada) amb camió cuba 3 cops a la setmana (dimarts/dimecres i divendres)  
 
A partir de dijous 16 d’abril de 2020  Es reforça neteja amb aigua al municipi amb un nou vehicle més d’aigua al matí i un vehicle de tarda, que amplia horari de dilluns a divendres: 
 
1. servei habitual punts sensibles 2. neteja exterior contenidors (segons llista de necessitats/peticions i prioritats) 3. baldeig de carrers rutes establertes per barris per necessitats   4. baldeig de carrers (calçada) amb camió cuba 3 cops a la setmana (dimarts/dimecres i divendres)  
  
Informar que el producte posat als vehicles amb aigua és aigua amb hipoclorit (per evitar problemes de legionel·la), odoritzant (per olor), sabó (contenidors), desengreixant (per taques a la via pública).

Actuacions addicionals de neteja bancs:

Totes les actuacions demandes s’han fet amb desviació del servei ordinari d’equips d’aigua per cobrir les necessitats demandes. Aquestes tasques de neteja bancs davant COVID-19, és més una mesura efectista que efectiva, atès que no es pot garantir la desinfecció de l’element tot el dia, en quan algú se seu ja no tenim cap garantia. Per això la necessitat de seguir els protocols de mesures higièniques constants i un cop la persona arriba a casa. 
 
Dimarts 28 a dijous 20 d’abril de 2020  Actuació amb desviació de servei del d’aigua per la neteja de bancs de places espais oberts Dotació  de 3 vehicles d’aigua al matí i 1 vehicle de tarda a jornada completa  
 
Dimecres 06 i Dijous 07 de maig de 2020 Actuació amb desviació de servei  ordinari d’aigua per la neteja de bancs dels parcs que es van reobrir  en data 09/05/2020.  Palau Falguera Consell D’infants Pl Lluis Companys Parc Nadal. 
 
NOTA: la neteja de bancs es realitza amb una periodicitat cada 15 dies (sempre que no plogui)  
 
Finalment , en relació a la neteja de zones d’esbarjo per gossos, informar que la freqüència de neteja(retirada de defecacions , buidatge papereres interiors i reposició de bosses) es realitza: 1 cop al matí i un 1 cop a la tarda de dilluns a dissabte i  1 cop al matí en diumenges i festius En relació a la desinfecció es gestiona des de un altre servei i es realitza cada 45dies. 
  
Neteja de punts sensibles on s’actua 
 
CAP Rambla CAP El Pla (fins que es va tancar al públic)  Accés Mercadona el Pla Policia Local Mercadona General Manso Mercats Eixos comercials (Rbla Marquesa, Mercats, Ctra Laurea Miró...) Ajuntament  Punts propers pipi cans (sempre que es consideri oportú) Punts de queixes 


Salta a la part superior