Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 10:15:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

Mesures econòmiques

Serveis i proveïdors Serveis i proveïdors

La prioritat de l'Ajuntament és protegir i donar suport al teixit productiu i social, per tal de minimitzar l'impacte de la situació generada pel COVID-19.

Aquesta etapa excepcional fa que els concessionaris que efectuen les seves prestacions en equipaments municipals, no puguin prestar el servei de manera total o parcial, a causa del seu tancament forçós. Per tot això, l'Ajuntament pren les següents mesures:

 • Professionals pagats entre 12 de març i 3 de juny (inclosos): 108.333,82 €
 • Altres pagaments vinculats a empreses, entitats, ajuts entre 12 de març i 3 de juny (inclosos): 3.092.338,81 €
 • Reducció dels terminis de pagament a proveïdors de béns i serveis de l'Ajuntament, per tal de facilitar la liquiditat a les empreses i autònoms de les factures per béns i/o serveis prestats.
  • Aplicació a 30 autònoms per import total de 43.518,11€.
  • Aplicació 281 empreses per import de 737.161,58 €.
  • Total: 311 proveïdors per import de 780.680 €.
 • Compensació i/o indemnització a les empreses adjudicatàries de contractes pels danys i perjudicis ocasionats per la suspensió temporal de contractes vinculats a l’estat d’alarma.
  • Número de suspensions de contractes formalitzats: 71.
 • Els proveïdors podran presentar per registre telemàtic i de la forma habitual, les factures relatives a les prestacions de servei efectuades abans del tancament dels equipaments municipals.
 • Indemnització als contractes suspesos: els contractes administratius ordinaris o menors que estiguin suspesos o que de facto hagin quedat suspesos per la impossibilitat d'oferir el servei, podran presentar factures dels períodes anteriors a la suspensió del contracte o al cessament de l'activitat.
 • Els serveis que es continuen prestant, de forma parcial, podran continuar presentant la facturació únicament per aquests serveis prestats, per registre telemàtic i de la forma habitual. Dels serveis no prestats poden sol·licitar també la indemnització corresponent.
 • Els contractes de serveis o subministraments de prestació successiva afectats per la suspensió, prèvia sol·licitud, tindran l'opció de demanar una indemnització per tal que l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat els hi aboni els danys i perjudicis patits.
 • Suspensió del cobrament dels cànons.

Salta a la part superior