Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 03:02:55

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

Mesures econòmiques

Mesures fiscals  Mesures fiscals

Quant a les mesures fiscals, les línies d'actuació han estat les següents:

 • Realització d’una moratòria i una flexibilització dels pagaments d'impostos, taxes i preus públics municipals sense interessos de demora (IBI, taxa residus, Servei d’Atenció Domiciliària, guals, impost vehicles de tracció mecànica, etc)
  • El cobrament per domiciliació bancària de l'Impost de vehicles de tracció mecànica i la quota del Servei d'atenció domiciliària es realitzaran l'1 de juny de 2020, posposant-se dos mesos respecte a la data prevista de l'1 d'abril.
  • Amb l'objectiu de flexibilitzar el pagament d'altres tributs i preus públics, el consistori també ha posposat la data de venciment de la resta de fraccions o ajornaments concedits per l'Organisme de Gestió Tributària. En el cas d'aquells aprovats abans del 18 de març, i que tinguessin data de venciment entre aquell mateix dia i el 30 d'abril, tindran com a nova data de termini el 30 d'abril de 2020. D'altra banda, el dia de venciment per a fraccions o ajornaments concedits després del 18 de març, serà el 20 de maig de 2020
  • Reformulació del calendari fiscal:
ConcepteInici voluntàriaFi voluntàriaData domiciliació
Impost vehicles tracció mecànica 23/03/20202/06/20202/06/2020
Impost béns immobles – 1a fracció21/04/20201/07/20201/07/2020
Impost béns immobles – 2a fracció22/06/20201/09/20201/09/2020
Impost béns immobles – 3a fracció21/09/20202/11/20202/11/2020
Impost béns immobles – 4a fracció23/11/20201/12/20201/12/2020
Impost béns immobles urbans4/05/20201/09/20201/09/2020
Taxa residus domèstics – 1a fracció 22/06/20201/09/20201/09/2020
Taxa residus domèstics – 2a fracció21/10/20202/11/20202/11/2020
Taxa gestió residus domèstics  4/05/2020 1/09/2020 1/09/2020 
Taxa residus comercials - 1a fracció  22/06/2020 1/09/2020 1/09/2020 
Taxa residus comercials - 2a fracció  21/10/2020 2/11/2020 2/11/2020 
Taxa gestió residus comercials4/05/2020 1/09/2020 1/09/2020 
 • També s'ha posposat la data de venciment de la taxa de guals per a l'ús privatiu de la via pública per permetre l'entrada i sortida de vehicles d'un edifici o recinte, establint dues fraccions amb l'objectiu d'afavorir la liquiditat a l'activitat econòmica i a les famílies.
ConcepteInici voluntàriaFi voluntàriaData domiciliació
Taxa entrada vehicles - guals. Fracció 1 22/06/2020 1/09/2020 1/09/2020 
Taxa entrada vehicles - guals. Fracció 221/10/2020 2/11/2020 2/11/2020 
Taxa entrada vehicles - guals4/05/2020 1/09/2020 1/09/2020 
 • Compensació de les quotes pels serveis municipals no prestats durant el període de l'Estat d'Alarma (Escoles bressol municipals, Escola Municipal de Música i Estadi d'atletisme)
 • Ajornament del cobrament dels cànons per utilització de places d’aparcament.
 • Realització d’una compensació de la taxa d'ocupació de via pública del mercat setmanal.
 • Es realitzarà la devolució d'ofici de les taxes d'ocupació de via pública vinculades a l'activitat econòmica (terrasses) o el descompte corresponent a les que encara no han estat abonades.
 • Suspensió temporal de tots els procediments de recaptació en executiva d'impostos, taxes i preus públics.
 • Gratuïtat de la zona blava a tot el municipi.

Salta a la part superior