Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 04:01:41

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

 Mesures socials 

Habitatge Habitatge

El dret a l’habitatge és un dels drets fonamentals per a garantir una vida digna per a tothom. 

Certament, la crisi de la Covid-19 ha tingut un gran impacte socioeconòmic i per suposat també en matèria d’habitatge. 

Aquesta crisi ha suposat molta angoixa, incertesa i dubtes a nivell d’habitatge per a molta gent. Ha estat molt important que l’Oficina Local d’Habitatge hagi estat activa i operativa durant aquest temps. 

L'objectiu principal ha estat atendre i mantenir la ciutadania informada, assessorada i acompanyada durant aquest període de crisi. 

Com s'ha fet això? 

 • Oferint  assessorament telemàtic per part de l’Oficina Local d’Habitatge: Es va posar a disposició de la ciutadania un correu electrònic habitatge@santfeliu.cat, on s'han rebut i donat resposta a un total de 387 correus (a data 5 de juny).
 • Amb dues línies d’atenció telefòniques actives de dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h i les tardes de dilluns a dijous de 16h a 18.30h . Des de el 25 de maig també es va posar a disposició de la ciutadania l’atenció presencial amb cita prèvia. A dia 5 de juny s'han rebut un total de 2112 trucades.
 • Estant pendents de l’actualitat i canvis en matèria d’habitatge i posant a disposició de la ciutadania documents de preguntes freqüents respectives a les mesures presses pel govern central amb un apartat a la web habitatge destinat a la Crisi-Covid-19.
 • Actualitzant els continguts de la web habitatge:  Hem actualitzat dades, hem obert un apartat dedicat a la Crisi Covid-19 on es pot trobar tota la informació al respecte. S’han obert nous apartats com notícies relaciones, o enllaços d’interès. L’ objectiu és cuidar i tenir al dia tot el relacionat amb habitatge. Us convidem a visitar www.santfeliu.cat/habitatge   

Mesures presses pel Govern i de les quals s'ha informat:

1.1. Moratòria del pagament de la hipoteca per la Covid-19
El Govern de l’estat va decretar la moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries de l’habitatge principal per les unitats familiars que han patit una reducció dels seus ingressos a causa de la Covid-19.

La moratòria en el pagament de la quota mensual de la hipoteca significa l’ajornament del seu pagament. Les quantitats aplaçades es pagaran prorratejades entre les quotes que manquin fins al venciment de la hipoteca, una vegada finalitzat l’estat d’alarma. 
 
1.2. Mesures preses en matèria de lloguer 
El govern de l’Estat va posar a disposició dels grups més vulnerables un seguit d’actuacions. 

 • Possibilitat de condonació total o parcial o moratòria per un termini de 4 mesos.
 • Una línia de crèdits sense interès ni comissions per poder assolir el lloguer.
 • Una línia d’ajuts al lloguer Covid-19.

En el cas de la condonació total o parcial del lloguer, es va fer una diferenciació entre un propietari gran tenidor o no gran tenidor. 

 • Grans tenidors s’oferia: una reducció del 50% del lloguer durant l’estat d’alarma i les mensualitats següents, si continua la situació de vulnerabilitat a conseqüència de la Covid-19, amb un màxim de 4 mesos.
 • Una moratòria del pagament del lloguer fins a 4 mesos, que s’haurà de pagar de manera fraccionada en els propers 3 anys com a mínim. 

Si el propietari no és un gran tenidor:

Les persones que es varen trobar en situació de vulnerabilitat van poder sol·licitar al propietari l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament del lloguer en el termini d’un mes a comptar des del dia 2 d’abril, a excepció que es donés un acord previ entre els mateixos.

En aquest sentit, es va prioritzar la mediació entre propietari i llogater per arribar a acords en el pagament del lloguer. 

Des de Sant Feliu, un cop es van aprovar aquestes mesures, es va apostar per obrir el servei de mediació i informar en aquest respecte a tota la ciutadania i no només als propietaris de la borsa de lloguer. L’Oficina Local d’habitatge es va posar en contacte amb  tots els propietaris/llogaters, de la borsa de lloguer, per assessorar-los i donar-los suport amb l’objectiu de facilitar acords comuns. 

Es van realitzar un total de 178 trucades als propietaris de la borsa d’habitatge dels quals varen necessitar mediació un total de 19 casos. Tots 19 casos varen tenir una resolució positiva i es va arribar a un acord amb el servei mediació. 

De fora de la borsa, un total de 60 persones es varen posar en contacte amb l’Oficina Local d’habitatge. A tots ells se’ls hi va facilitar la informació per mitjans electrònics i se’ls va oferir el servei. Es va donar 1 cas que va requerir la gestió de l’OLH amb una resolució positiva.

En cas de no arribar a acords el govern va posar a disposició les línies d’aval al lloguer: 

En què consisteixen? 
Les entitats bancàries poden oferir ajudes transitòries de finançament, sense cap tipus d’interès, a les persones en situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de 6 anys prorrogables a 4 més. Cobriran un import màxim de 6 mesos. 
 
Quin és l’objectiu? 
L’objectiu és que aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social com a conseqüència de la Covid-19, que no hagin pogut arribar a un acord amb el seu propietari, puguin assolir el lloguer del seu habitatge habitual.

I per últim, es va a posar a disposició la Línia d’Ajuts al lloguer Covid-19.

En aquest sentit i abans de passar a explicar els ajuts al lloguer disponibles en aquest moment, voldria destacar que hem estat coordinats en tot moment amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per tal de traspassar a la ciutadania la informació correcta.

La línia d’ajuts al lloguer Covid-19 
Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril fins a setembre. 

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant:

Sigui titular d'un contracte de lloguer del domicili habitual.

Que a causa de la COVID-19 s’hagi trobat en una situació de vulnerabilitat econòmica (passar a estar l’atur, ERTO, retallada de sou).

Que les despeses del lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. 
 
La finalitat de la línia d'ajut al lloguer COVID-19 és donar suport en:

a) El pagament total o parcial de la renda de lloguer, d'aquelles persones que tinguin problemes transitoris de pagament.

b) La cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, per a la seva devolució.

La Generalitat va suspendre a mitjans de juny de forma cautelar la presentació de sol·licituds d'ajuts al lloguer Covid-19 fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

En aquest mateix sentit, la generalitat ha obert dues noves subvencions al pagament del lloguer. Per una banda les MITMA, abans anomenades MIFO, i per una altra banda les LG destinades al col·lectiu de la gent gran majors de 65 anys. 

Totes dues subvencions estan destinades als sectors de la població en risc d’exclusió social o més vulnerables. 
Totes dues convocatòries estan ara obertes fins al 3 de Juliol.

Que estem fent des de Sant Feliu? 
Estem oferint el suport de l’Oficina Local d’Habitatge. Estem intentant que preferiblement aquestes sol·licituds es facin de manera telemàtica, per internet. Estan a disposició de la ciutadania per donar suport telemàtic, instruccions de com complimentar la sol·licitud i en els casos dels col·lectius més vulnerables o que no tinguin accés a ordinadors s’ofereix l’atenció presencial amb cita prèvia. En el cas de les sol·licituds presencials també caldrà cita prèvia amb l’OAC pel seu registre. L’oficina local d’habitatge també ofereix suport en concertar cita prèvia amb l’OAC. 


A data 5 de juny l’Oficina Local d’habitatge: 

 1. Ha rebut i donat resposta a un total de 216 trucades en referència als Ajuts Covid-19.
 2. Ha rebut i donat resposta a un total de 302 trucades en referència als ajuts al lloguer MITMA. 
 3. Ha rebut i donat resposta a un total de 88 consultes respecte als ajuts LG.
Salta a la part superior