Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/04/2021 08:50:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Afectacions als serveis

Mobilitat i desplaçaments

 • Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, degudament justificats, que es produeixin per motius sanitaris, laborals, lectius, judicials o de cura de persones, entre d'altres, i també queda exempt el desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Addicionalment, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les mateixes excepcions que a la mesura anterior. A més, s'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs. 
 • Es manté el confinament nocturn que impedeix la circulació sense justificar de persones entre les 22 h i les 6 h, així com la limitació a l'activitat comercial durant aquesta franja horària.
 • Es manté l'oferta de transport públic al 100%, incloses les línies de bus urbà SF1, SF2 i SF3.
 • Es recorda que les trobades, tant a l'àmbit públic com al privat, no poden ser de més de 6 persones.

Restriccions al comerç i a l'hostaleria i restauració

 • Els comerços minoristes podran seguir oberts sempre que tinguin una superfície de venda inferior a 800 m2, i hauran de reduir el seu aforament al 30%. 

 • En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 m2, poden obrir si acoten l'espai al públic a 800m2 i redueixen al 30% el seu aforament.

 • En el cas dels establiments comercials d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat o serveis essencials, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície però reduint l'aforament. 

 • Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, excepte dels establiments que venen productes de primera necessitat. 
 • El mercat de marxants de Sant Feliu romandrà obert seguint les pertinents mesures de seguretat i amb un aforament al 30% de la seva capacitat. 
 • En tots els casos, els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la Covid-19. 
 • Recordem que segueix vigent la prohibició de consum a bars i restaurants, que poden continuar prestant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. En el cas del lliurament a domicili, es pot realitzar fins a les 23 h. 

Activitats culturals, recreatives i esportives 

 • Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure. Per tant, CineBaix ha tancat les seves portes donant compliment a aquesta mesura. 

 • Els arxius, museus o sales d'exposicions romandran oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat, pel que l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat mantindrà el seu servei.

 • L'accés a la Biblioteca Montserrat Roig queda limitat a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec. 
 • Queda suspesa l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius. 
 • Es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. 
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i seguretat aprovades pel PROCICAT, i se'n pot fer ús d'aquests espais fins les 20 h.
 • La zona de barbacoes de la Salut queda precintada, i es prohibeix fer ús d'aquestes i de la zona annexa.

Activitats docents, de lleure infantil i juvenil i a equipaments cívics

 • Els centres educatius han de reduir l'assistència presencial d'alumnat de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. 

 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva. 

 • Es manté l'activitat als centres d'educació d'adults adoptant les mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
 • Als efectes d'aquesta resolució, l'Escola Municipal de Música de Sant Feliu no podrà oferir ensenyaments presencials. 
 • Als Centres Cívics de Sant Feliu es manté la restricció que indica que no es poden realitzar activitats grupals que impliquin presencialitat. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Gent gran

Queden ajornades les activitats per a la gent gran, així com les inscripcions a les mateixes. El Casal de la Gent Gran romandrà obert amb l'horari habitual prestant la resta de serveis que no es veuen afectats per aquesta nova restricció.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 

 • S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. 

S'han establert una sèrie d'excepcions a aquestes restriccions:

 • Assistència sanitària d'urgència.

 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència a la farmàcia més propera al domicili.

 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.
 • La circulació de vehicles amb origen i destí fora de Catalunya.

Per tal de justificar els desplaçaments que de manera ineludible s'hagin de realitzar en els horaris no permesos, des de la Generalitat s'insta a la ciutadania a portar documentació acreditativa, com certificats d'empresa o altres, i el certificat autoresponsable, que es pot descarregar o emplenar en línia.  

Des de l'Ajuntament de Sant Feliu es vetllarà per al compliment d'aquestes noves mesures, que se sumen a les anteriorment decretades, amb l'objectiu de protegir la salut de la ciutadania, principal prioritat des de l'inici de la pandèmia. En aquest sentit, la Policia Local mantindrà el reforç en les seves tasques de vigilància per garantir-ne el compliment.

Salta a la part superior