Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/09/2021 13:18:17

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

Signe d'exclamació Atenció

En aquests moments totes les convocatòries resten tancades i quedem pendents de nous emplaçaments.

Convocatòries obertes:

Programa Habitabilitat 2018. Consorci Metropolità de l’Habitatge

Des del 21 de gener de 2019 hi ha una nova convocatòria d'ajuts per a l'adequació de l'habitatge. L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana.

Podeu trobar més informació a:

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges de Sant Feliu de Llobregat que s’integrin a la borsa municipal de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge

Convocatòria 2019

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions a persones propietàries d’habitatges ubicats a Sant Feliu de Llobregat, amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació del parc privat d’habitatge existents i que aquests s’incorporin a la Borsa Municipal de Lloguer que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat. Les actuacions subvencionables són aquelles destinades a aconseguir o millorar l’habitabilitat a l’interior de l’habitatge, i inclou:

 • Obtenció d’habitabilitat.
 • Adequació de les instal·lacions existents i millora de l’habitabilitat.
 • Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’interior de l’habitatge.
 • Adaptació de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda.
 • L’import màxim d’aquestes subvencions serà de:
  • Fins a un 95% del cost total de l’actuació, amb un màxim de 5.000 € per habitatge en el cas que l’obra la realitzi una empresa d’economia social que acrediti la seva condició.
  • Fins a un 95 % del cost total de l’actuació, amb un màxim de 4.000 € per habitatge en la resta de casos.
 • Els habitatges s’hauran d’incorporar a la Borsa Municipal de Lloguer i romandre-hi per un període no inferior al termini de durada mínima de contracte de lloguer establert en la normativa vigent.
 • El període per presentar les sol·licituds va des del 2 de maig fins al 31 d’octubre de 2019.
 • La tramitació es via electrònica a través del web municipal www.santfeliu.cat/seuelectronica.
 • Les subvencions que es concedeixin en aplicació d’aquestes bases són compatibles amb altres ajuts per a les mateixes actuacions que convoquin altres Administracions Públiques.
 • Per a més informació us podeu dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge o a la pàgina web: www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=23240&caseid=sf:122965.

Programa d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació de Barcelona 2016-2018

Són destinataris del Programa d'Arranjament d'habitatges per a les persones grans els municipis de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants.

El Programa d'Arranjament d'habitatges per a les persones grans té com a finalitat garantir les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d'eficiència energètica mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d'ajudes tècniques a l'habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones grans més vulnerables.

Les persones sol·licitants del programa seran persones més grans de 65 anys, proposades pels serveis socials municipals, i que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d'edat, salut i/o manca d'autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran.

Preferentment, les persones sol·licitants del programa hauran de ser aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Persones amb dificultats econòmiques.
 • Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència.
 • Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

La persona interessada o bé els seus familiars hauran d'adreçar-se a Serveis socials, que seran els responsables d'informar sobre les prestacions del servei i les condicions d'accés.

Convocatòries tancades:

Programa Conservació 2018. Consorci Metropolità de l’Habitatge

Bases reguladores d’ajuts per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars per als municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 5 de desembre va entrar en vigor la convocatòria 2018 d'ajuts per a actuacions de CONSERVACIÓ en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb les sol·licituds rebudes durant el mateix 5 de desembre s'ha exhaurit la dotació disponible i, per tant, es tanca el termini d'admissió de sol·licituds d'informe d'idoneïtat.

Programa Habitabilitat 2017. Consorci Metropolità de l’Habitatge

Ajuts per a l'adequació de l'habitatge. L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana. S'ha ampliat el termini per sol·licitar formar part de la convocatòria

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges que passin a la Borsa Municipal de Lloguer

Subvencions a persones propietàries d’habitatges ubicats a Sant Feliu de Llobregat, amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació del parc privat d’habitatges existents i que aquests s’incorporin a la Borsa Municipal de Lloguer que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat.

Salta a la part superior