Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 16:59:43

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Informació econòmica

Informes i auditories externes

Informe econòmic d'auditoria externa 

Una de les línies estratègiques del Pla d’Actuació del Mandat 2011-2015 del govern municipal va ser la de fer de l’Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal i incrementant la transparència en la seva gestió.

Per aprofundir en aquesta línia estratègica un dels objectius operatius impulsat per l’equip de govern va ser incrementar la transparència en la informació econòmica de la corporació, amb el desenvolupament d’actuacions com ara la realització anual d’audiències públiques del pressupost, la publicació d’informes trimestrals sobre l'execució del pressupost en el web municipal o la informació dels principals indicadors, entre d’altres.

A banda d’aquestes accions, l’equip de govern, va encarregar de forma voluntària un informe econòmic extern, amb caràcter d'auditoria independent, de revisió i verificació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, darrer exercici complert del mandat, el qual estableix la situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Aquest informe va ser elaborat per la firma Uniaudit Oliver Camps SL, auditors experts i independents amb experiència acreditada en control de la gestió econòmica i financera d’empreses i entitats, tant privades com públiques:

Informes de fiscalització financera

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, va emetre aquest informe de fiscalització financera relatiu a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, corresponent a l’exercici 2013:

Salta a la part superior