Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 04:27:23

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Oferta educativa

Sensibilització: per a nens i nenes de 3 a 5 anys.
En aquesta primera etapa musical es tracta que els alumnes adquireixin hàbits i valors a través de la cançó, l’audició i el moviment. Apropem la música als infants, on amb la veu, el cos i petits instruments experimenten amb el so i les seves qualitats.
Es fa una sessió setmanal.

Iniciació: per a nens i nenes de 6 i 7 anys.
La cançó, la dansa i el moviment continuen acompanyant l'alumne juntament amb un treball amb instruments Orff i altres instruments de percussió. Es fan classes de lectoescriptura musical, educació de l'oïda, audició i conjunt instrumental. A Iniciació 1 l'alumne pren contacte amb tots els instruments de l'escola i al final de curs se li adjudica un instrument, seguint l’ordre de preferències i tenint en compte l’oferta instrumental publicada. A Iniciació 2 s’inicia l’aprenentatge de l’instrument.
Es fa una sessió setmanal.


La classe d’instrument al nostre centre és sempre en grup i amb un màxim de tres alumnes.


Educació musical primària (EMP): per a nens i nenes de 8 a 12 anys.
Aprofundim en l’aprenentatge de l’instrument en grup, complementant-lo amb el treball del llenguatge musical i el desenvolupament de la veu. En aquest cicle pren importància la participació als conjunts instrumentals de l’escola.
Es fan sessions setmanals de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental o combo.

Educació musical secundària (EMS): per a joves de 12 a 16 anys.
En aquest cicle es fa un treball transversal per diferents punts destacables de la música que donarà coneixements variats a l’alumnat: llenguatge musical, harmonia pràctica, informàtica musical i improvisació.
Es fan sessions setmanals de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental o combo.

* Paral·lelament a la Secundària, oferim el Nivell Mitjà, adreçat a l’alumnat que tingui inquietuds per a l’aprofundiment amb una major càrrega lectiva.

Adults

Adults nivell 1, 2 i 3 (alumnes a partir de 18 anys).
En aquest cicle es dona a les persones adultes l’oportunitat de tocar un instrument, aprofundir en el coneixement del llenguatge musical, cantar i tocar en diferents conjunts instrumentals i corals, per gaudir de la música tenint o no coneixements previs.
Es fan sessions setmanals de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental.

Curs pont

Per a aquells alumnes que no han tingut formació musical prèvia, oferim aquest curs pont, que aporta els coneixements bàsics per poder accedir al més aviat possible al curs que toqui per edat.

Conjunt instrumental o vocal sol

A partir de 12 anys.
Per a alumnes amb els coneixements previs necessaris per participar en un conjunt instrumental o a les diferents corals de l’escola sense necessitat d’estar matriculats també en altres assignatures.

Oferta instrumental

L’escola ofereix un ampli ventall d’instruments en el seus programes formatius que inclou: baix elèctric, bateria, bombardí, cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano, saxo, trombó, trompeta, viola, violí i violoncel.

Salta a la part superior