Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/04/2024 23:17:59

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

1. Dades de la seu electrònica:

2. Política de protecció de dades personals:

Tota la informació que es recull a www.santfeliu.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

A la pàgina de Tràmits municipals se sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició i la resta dels seus drets, previstos al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades per mitjans electrònics www.santfeliu.cat/seuelectronica o bé presencialment a l’Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia  o per correu convencional a l’adreça següent:

  • Plaça de la Vila, 1
  • 08980 - Sant Feliu de Llobregat

3. Signatures admeses en la tramitació electrònica

4. Validació de documents

5. Normativa reguladora de les eines de tramitació electrònica a l'Ajuntament

6. Suport a persones usuàries de la seu electrònica

Declaracions de conformitat i distintius en matèria de seguretat i interoperabilitat dels sistemes

L’ús de mitjans electrònics en les Administracions Públiques comporta una sèrie de riscos inherents a la seguretat d’aquestes transaccions. L’Ajuntament, en aquest sentit, ha treballat per protegir-se de totes aquestes accions que poden amenaçar la integritat i la seguretat dels seus sistemes d’informació. 

Els requisits de seguretat que de forma obligatòria són aplicables a totes les Administracions es regulen als Esquemes Nacionals de Seguretat (ENS) i d’Interoperabilitat (ENI), així com a la normativa en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, i fruit d’aquests treballs, l’Ajuntament ha aprovat:

  • La revisió de la Declaració d’aplicabilitat de mesures dels sistemes d’informació d’administració electrònica. 
  • Els resultats de les autoavaluacions realitzades del compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) respecte a les mesures i requeriments de nivell BÀSIC i del compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI). 

Resolució d'aprovació de la Conformitat (pdf)

Declaració de conformitat amb l'esquema nacional de seguretat, categoria bàsica

Salta a la part superior